Skip to product information
1 of 1

Tolle-Engineering

Fork oil

Fork oil

Fork oil SAE20 300ml no 10

This new fork oil is specially made for H-D-forks and long-forkes. It has a high quality and has been proved to work better than other oils in our forks. 

300 ml in each leg. 

70cSt at 40°C
------------------------------------------------------------------------------------
Gaffelolja SAE20 300ml nr 10

Den nya gaffeloljan som är speciellt framtagen för HD-Gafflar och lång-gafflar med hög kvalitet har visat sig funka bättre än andra oljor på våra gafflar. Denna olja säljes i 300ml behållare De små behållarna gör det enkelt att byta olja, bara att tappa ur hela behållaren så är det klart.

300ml i vardera ben.

70cSt vid 40°C
Regular price £7.00 GBP
Regular price Sale price £7.00 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
View full details